Contact

Të ndash me të tjerët pjesë nga vetja jote është një inspirim, por të mbash kontakte me ta është të krijosh një rrjedhë të gjatë ndricimi në botë. 

Prandaj për cdo gjë që dëshironi të kontaktoni, pyetje, bashkëpunim, këshilla apo thjesht për një bisedë të këndshme, mos e mendoni dy herë. Unë jam gjithnjë këtu për ju!


E-mail: limaniana3@gmail.com
Instagram: ana__limani
Facebook: Life With Ana blog

Shumë dashuri,
Ana Limani