©Avillfoto/Shutterstock


Sepse jeta nuk është bërë për t’u shijuar në një dimension.