City number 1. Ready? Let’s go.

Qyteti numër 1. Gati? Shkojmë.