Një ndjenjë që njerëzit e quajnë dashuri, por kur më përfshin është aq e madhe sa nuk mund të qëndrojë në mes shkronjash.