Si mund të jetosh në një botë kaq të bukur me njerëz që bëjnë vepra të mëdha dhe të mos inspirohesh të gjesh çelësin dhe tek vetja jote?