E pastër, e butë dhe e shëndetshme vetëm me disa hapa.