Shumë prej jush duhet të bëjnë zgjedhjet e gjimnazit, të tjerë degët e universitetit, të tjerë oferta pune. Por si? 


Kur ai të tradhëton, vajzë e dashur largohu.