Të kesh një qëllim dhe të rrezikosh...


Është koha të flasim për veten, me veten tonë.


Janë ato gjëra për të cilat e vendos ti për fatin tend, por njëkohësisht, jo gjithçka varet nga ne, dhe …