Filozofi që nuk humbasin, teori që ecin me ekzistencën e njeriut…