Do të nisej me një tren për në askund për të zbuluar gjithçkanë. Sepse… Ka gjithmonë një “sepse”.