Photography by Marta Bevacqua
Jo gjithmonë domethënë...Shpesh...Ndonjëherë...Rrallë... Vetëm për disa çaste...


Take it artistically.
Take decisions with an open heart.