©Avillfoto/Shutterstock


Sepse jeta nuk është bërë për t’u shijuar në një dimension....a do gjesh guximin të ma thuash?City number 1. Ready? Let’s go.