...a do gjesh guximin të ma thuash?City number 1. Ready? Let’s go.

Qyteti numër 1. Gati? Shkojmë.

Fundja, who cares?